Felhasználói Feltételek

A SZOLGÁLTATÓ
A www.magantanarod.hu online áruházat: Szögi Balázs EV üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
A Szolgáltató székhelye: 6726 Szeged, Szögi József utca 6.
A Szolgáltató postai címe: 6726 Szeged, Szögi József utca 6.
A Szolgáltató adószáma: 68341486-1-26
A Szolgáltató bankszámlaszáma: 12067204-01602539-00100001
A Szolgáltató, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: lekérés alatt

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
A megrendelések leadása a www.magantanarod.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus és telefonos úton lehetséges, interneten keresztül a www.magantanarod.hu webcímen, míg telefonon a +36 81 20209-es telefonszámon. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A szolgáltatás(ok) kosárba tételét követően a szolgáltatás jellegéből adódóan átvételi mód nem, azonban fizetési mód választandó. A “Rendelés leadása” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait.  Amennyiben a visszaigazolás, mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A telefonon tett jognyilatkozatok szintén online webáruházunk rendszerébe kerülnek rögzítésre. A telefonon tett jognyilatkozatok alapján a telefonos rendelésről a fentiekhez hasonló visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre. A telefonos rendelés esetén szükséges, hogy a megrendelést a megerősítő link segítségével a felhasználó ellenjegyezze. Ezt követően érvényes a rendelés, a szolgáltató ezt követően teljesít a Vevő felé. A www.magantanarod.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás természetéből eredendőek a szolgáltatások szállítása átvitt értelemben tekinthető, szállításnak tekinthető az adott megrendelt szolgáltatás aktiválása, melynek minden esetben feltétele a Megrendelő sikeres fizetése, melyet a PayPal fizetési szolgáltatásán keresztül tehet meg megrendelő az alábbiak szerint:
Elfogadott bankkártyák:
MasterCard (dombornyomott)
Visa (dombornyomott)
American Express (dombornyomott)
Electron (nem dombornyomott)
Maestro

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Electron kártyán a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, természetesen fizethetsz kártyáddal internetes oldalunkon. Pontos információért kérjük, fordulj a kártyát kibocsátó bankhoz!

A vállalkozás semmilyen körülmények között nem szerez tudomást a hitelkártya-információidról.

További információk a bankkártyás fizetésről
PayPal  biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor átirányítunk a PayPal fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem weboldalunkon. Az internetes oldal a kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Bankkártyás fizetés során a felhasználó elfogadja, hogy a(z) . (, ) által a(z) www.magantanarod.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az PayPal, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt szolgáltatások teljesítse. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (a szolgáltatás aktiválásától) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a megrendelt csomag aktiválásának időpontja, melyről a rendszer automatikus értesítést is küld.

Elállás esetén vásárló elállási igényét kizárólag írásban postai levél útján teheti meg.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket vagy szolgáltatást értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A felhasználó feliratkozhat a www.magantanarod.hu oldalon a hírlevelére.

A felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a kapcsolat oldalon található elérhetőségek egyikén.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Szolgáltató kijelenti, hogy weboldala és szolgáltatása egy online szolgáltatás és a szolgáltatás rendelkezésre állása váratlan technikai körülmények miatt akadozhat, az ebből eredendő károkért felelősséget nem vállal. Mindezek mellett Szolgáltató vállalja, hogy weboldala esetében 80%-os rendelkezésre állást biztosít.

Hatályos: 2017. szeptember 1-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.